Jump to content

Guidelines

Fjelltrimmens regler

Kapittel I – Innledning

§1. Formål

Forumet skal tjene som møteplass for fjell- og friluftsinteresseserte som ønsker å registrere seg på fjelltopper på Sør-Helgenland.

§2. Virkeområde

Reglementet gjelder alt innhold som publiseres , og som har direkte tilknytning til dette.

§3. Definisjon

Med medlem her menes person eller juridisk sammenslutning som har opprettet brukerkonto på Fjellforum.

Med innhold her menes tekst, bilder, video eller annet materiale som brukes til å gi en ytring.

 

Kapittel II – Medlemmet

§4. Konto

Det er ikke tillatt at et medlem oppretter flere brukerkontoer under andre brukernavn.

§5. Avatar og signatur

Avatar tilknyttet brukerkonto skal være bilde eller illustrasjon hvor medlemmet har rettigheter til å benytte dette. Signatur kan være skriftlig, inneholde bilde eller illustrasjon.

§6. Ansvar

Medlemmet er selv ansvarlig for innhold som publiseres med dennes brukerkonto.

Medlem som deltar på utflukter eller lignende gjennom kollektiv oppslutning på forumet er selv personlig ansvarlig for sin egen deltakelse og handlinger.

 

Kapittel III – Melding

 

§7. Innlegg

Innhold som publiseres gjennom innlegg eller andre kommunikasjonsmidler som har sammenheng med Fjelltrimmen skal primært være relatert til våre grunnemner; fjell og friluftsliv.

 

§8. Saklighet - personangrep

Innhold som publiseres på Fjelltrimmen skal være av saklig art. Det forbudt med innhold, herunder personangrep og lignende som kan oppfattes som sjikane eller lignende mot enkeltpersoner eller grupper.

 

§9. Innhold

Tråder og innlegg skal postes i korrekt kategori. Innlegg i tråder skal holde seg til trådens tema.

Innlegg, PM og andre kommunikasjonsmidler skal inneholde alminnelig folkeskikk. Videre skal ikke moderering som gjøres bli diskutert i tråder.

Det er forbudt å publisere innlegg og PM hvor innholdet strider mot norsk lov. Det samme er opphavsbeskyttet materiale som ikke har godkjennelse fra rettighetshaver.

Tråder og innlegg skal ha et informativt og kvalitativt innhold som er satt i kontekst.

 

§10. Politikk og religion

Politikk og religion diskuteres ikke.

 

§11. Markedsføring

Fjelltrimmen skal ikke brukes til markedsføring eller lignende.

 

Kapittel IV – Moderering

 

§15. Moderering

Moderatorer står fritt til å slette innlegg som ikke har tilstrekkelig relevans for forumet. Moderators beslutning er suveren og endelig

 

§16. Retningslinjer

Moderatorene vil opprettholde en god takhøyde for hva som aksepteres publisert på forumet. De vil på den annen side, i den grad det er forholdsmessig, moderere innlegg for å ivareta en god og saklig diskusjon.

 

§17. Tilstedeværelse

Moderatorene følger med på hva som publiseres. Likevel ønsker vi også medlemmenes observasjoner, med innsending av rapport til moderatorene.

 

 

Kapittel V – Fjelltrimmen

 

§18. Ansvar

Eiere og moderatorer har intet ansvar for hva som blir publisert på forumet.

Heller har de intet ansvar for utflukter eller lignende gjennom kollektiv oppslutning på forumet, foruten når de faller inn under det personlige ansvaret i § 6.

 

 

Kapittel VI – Sanksjoner

 

§19. Advarsel

Et medlem som bryter reglene vil kunne risikere advarsel for brudd på disse.

 

§20. Midlertidig stengning

Når et medlem har mottatt to advarsler kan medlemmets konto og IP-adresse bli stengt i en måned.

 

§21. Permanent stengning

Ved nye overtredelser vil konto og IP-adresse til medlemmet bli stengt i minimum tre måneder eller permanent.

Ved sjikane mot moderatorer kan konto og IP-adresse bli stengt permanent med umiddelbar virkning.

 

§22. Unntak

Moderatorene vil uansett kunne foreta midlertidig eller permanent stengning av konto og IP-adresse uten at advarsel er gitt, dersom bruddene på reglementet er av en slik karakter som krever umiddelbar reaksjon. En slik beslutning skal alltid grunngis til medlemmet.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.