Jump to content

All content

Showing all content posted in for the last 365 days.

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Kjell Iver

  Egentlig bedre enn forventet
 3. Kjell Iver

  Fint her - julaften- men tungt opp. Anbefales ikke egentlig
 4. Kjell Iver

  Helt greit opp salbuhatten og til Kjølsfjellet. Ellers en del snø og sørpe mot guromann.
 5. Kjell Iver

  En første tur med litt bæring. :) utrolig flott - helt vindstille og minus 6
 6. Anita Meisingset

 7. Kjell Iver

  Nytt fjell neste år
 8. Kjell Iver

  Fint her i dag og -
 9. Hilgard Reitan

  Fint føre opp til Ramtinn i dag, 903 har skrevet i boka, veldig bra😊
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.